Rytmika dla Smyka

Zapraszamy na warsztaty muzyczno-adaptacyjne dla Maluszków(0-3lat)zatytułowane "Rytmika dla Smyka"!

Zajęcia odbywają się w piątki o g.17.00. Prowadzi je p. Joanna Latańska- pedagog przedszkolny.

"Rytmika dla Smyka" to zabawy, dzięki którym dziecko doświadcza wszystkimi zmysłami rzeczywistości. Nasze zajęcia oparte są na metodzie Weroniki Sherborne, Muzykoterapii oraz elementach Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

Naszym celem jest rozwinięcie naturalnej potrzeby rytmu u dziecka.Dzięki zajęciom grupowym dzieci bez trudu zaadaptują się do przedszkola.

Zajęcia rozwijają u dziecka:

- poczucie rytmu,
- wyobraźnię i wrażliwość muzyczną,
- ekspresję ruchów,motorykę,
- koncentrację i pamięć,
- umiejętności społeczne

Koszt:

-jednorazowo 25 zł

- karnet miesięczny 20 zł [za jedno spotkanie]

Czas trwania zajęć: 60 minut